Minimått på gös i Hyen är 50cm till 75cm längst ,längre ska återsättas.Det är nätförbud i hyen med.
Detta område i hyen är totalt förbud att fiska i mellan 1 maj till 24 juni pga göslek